Видеоотчеты участников онлайн конкурса "Юный виртуоз-2020"

16 мая 2020

1. Савельева Алена - 1 класс

https://drive.google.com/file/d/1PCanAWct8ZMYCSV1G-tRuuFUxQ-KMhqd/view
https://drive.google.com/file/d/1PGbog-sAqexJJfMIa78wonjFOVN2B5DY/view

2. Кузнецова Аня - 1 класс
https://www.youtube.com/watch?v=lkw-dUaJVmc

3. Щелконогова Татьяна - 2 класс
https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/38079.2/download/id/VID-20200511-WA0000.mp4
https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/38079.3/download/id/VID-20200511-WA0007.mp4

4. Каргинова Надежда - 2 класс
https://yadi.sk/mail?hash=w4XeuVSFS8hTWQHx10bSnN7aS%2FWWw53GOL6ipXdCoBH%2BrF72adxsf222NHSfJ1Hiq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail?hash=SeEmRqKbBdSmF1K1iBR7IChoqvjw0FElnDYu%2BDAjCE50wxAmY%2FYy281X6Zn7vGzfq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D

5. Холопов Степан - 2 класс
https://www.youtube.com/watch?v=rbB0270BTDs&feature=youtu.be

6. Буланов Миша - 2 класс
https://cloud.mail.ru/stock/4BcmoSuHxxpnPrWaa2bvLZR8/96xdb9pdPkA/video-12-05-20-12-09.mov
https://cloud.mail.ru/stock/4BcmoSuHxxpnPrWaa2bvLZR8/9ADedyRGD99/video-12-05-20-12-09-1.mov

7. Афонин Максим - 2 класс
https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/38067.2/download/id/%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D...

8. Шушанян София - 3 класс
https://cloud.mail.ru/stock/dopU4G9hGGZEkAFoiJU4YUmj/tZSEoAprde4/%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD%20%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%203%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%9D.%20%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%C2%BB%20e-moll.MP4
https://cloud.mail.ru/stock/dopU4G9hGGZEkAFoiJU4YUmj/tuLDmaWXoqv/%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD%20%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%203%20%D0%BA%D0%BB%20%20%D0%90.%20%D0%9B%D0%B5%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D1%87.%2065%2C%20%D0%AD%D1%82%D1%8E%D0%B4%20%E2%84%9631%20F-dur%3B.MP4

9. Павлова Дарина - 3 класс
https://cloud.mail.ru/stock/dopU4G9hGGZEkAFoiJU4YUmj/tEtjmYLrZG2/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%203%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%90.%20%D0%9B%D0%B5%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D1%87.%2065%20%D0%AD%D1%82%D1%8E%D0%B4%20%E2%84%96%2031%3B%20%D0%AD.%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%20%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4.mp4

10. Масленникова Мария - 3 класс
https://yadi.sk/d/5_F5EQAZY1pZWw/VID_20200511_123746.mp4
https://yadi.sk/d/5_F5EQAZY1pZWw/VID_20200505_140323.mp4

11. Борисова Ксения - 3 класс
https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/38078.2/download/id/VID-20200509-WA0040(1).mp4

12. Задорожняк Иоанн - 3 класс
https://cloud.mail.ru/stock/juybq6pFu2ZQp5q1Nvha9gSF

13. Исаева Аня - 4 класс
https://www.youtube.com/watch?v=cHVR0iddHxk

14. Воробьев Артемий - 4 класс
https://www.dropbox.com/s/12vr5v312ne2a5e/ArtemiyVorobyev.MOV?dl=0

15. Смоланов Юрий - 4 класс
https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/38066.2/download/id/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B...

16. Гришина Катя - 4 класс
https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/38061.2/download/id/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B...

17. Евтушик Нина - 5 класс
https://www.youtube.com/watch?v=5ofcA9xC-O8&feature=youtu.be

18. Куру Ольга - 5 класс
https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/38073.2/download/id/VID-20200510-WA0013.mp4
https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/38073.3/download/id/VID-20200511-WA0000.mp4

19. Чередова Варвара - 6 класс
https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/38065.2/download/id/%D0%90.%20%D0%9B%D0%B5%D1%88%D0%B3%D0%BE%...
https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/38065.3/download/id/%D0%A4.%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BC%...

20. Орлов Егор - 6 класс
https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/38076.2/download/id/VID-20200501-WA0003.mp4
https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/38076.3/download/id/VID-20200501-WA0002.mp4

21. Троицкая Маргарита - 7 класс
https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/38075.2/download/id/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B...

22. Воробьев Андрей - 7 класс
https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/38087.2/download/id/VID-20200510-WA0006.mp4

23. Салман Кирилл - 7 класс
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAa5If6kW-NKT7mGqglhrvzrw_G4FASNZgvoFRAKHS1RjI6xxt1eb0KEU%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAhO2vr2DcM6ONGMT2PeN439eRQsm48VoLouLdb_QnXT1%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DCAog38x2PbTv659WE-5-cUeuX3sIAgAFedVoygKjVZ7UYRgSJxDOqcqqoC4YzrnF_qkuIgEAKggByAD_NwV05lIE8PxuBVoEm9ChFA%26e%3D1591819197%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D10B329BD-4E2C-4C8A-9B2E-3C08E8FF0A5E-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D2B62A93A-B0EB-47E6-BA9C-C5305C44A7E2%26p%3D11%26s%3DPTCVQbTmlIEBUsnxmkUxORXDOv4&uk=fTKpevzf4unyvHVvq1u0Bw&f=%D0%9B%D0%B5%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%20%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%20%282%29.mp4&sz=48772182

24. Вострикова Майя - 8 класс
https://drive.google.com/file/d/1K_BLq842q8feBX--Shpur98RJzKHR-wk/view

25. Паламарчук Артем - 1 курс
https://drive.google.com/file/d/1lBVl2Yq2_U6bd1Z5UsGl4ryurK8nVudz/view

26. Докучаев Олег - 1 курс
https://www.youtube.com/watch?v=tSNactt4fmk&feature=youtu.be

27. Шайдуллина Валерия - 2 курс
https://www.youtube.com/watch?v=UnMlr_JVnFg&feature=youtu.be

28. Чекмарева Полина - 2 курс
https://www.youtube.com/watch?v=qhI9DKoxMNQ&feature=youtu.be

29. Иванова Василиса - 2 курс
https://www.youtube.com/watch?v=PYsEcOMtOI4&feature=youtu.be


Видеоотчеты участников онлайн конкурса "Юный виртуоз-2020"